Vstupní školení 185 hod

v rozsahu C, C1,D,D1, CE,C1E,D,D1E)

Podmínky pro přijetí:

- věk 24 let

- držitel skupiny C, D

Kdo musí být držitelem Profesního průkazu:

Školení se týká řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičský průkaz pro skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Povinnost školení se týká občanů ČR a občanů členských států Evropské unie kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo občanů jiného než členského státu Evropské unie kteří vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podnikají na území České republiky.

Rozsah vstupního školení

a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy

b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě

c) bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla

d) poskytování služeb a logistiky

e) hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu

f) sociálně-právní prostředí v silniční dopravě

g) zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích

h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Cena kurzu 24.000,- Kč vč DPH

Cena kurzu akce 20.000,- Kč

v ceně kurzu není zahrnut správní poplatek za závěrečnou zkoušku 700,-


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

Plánování jízd

Plánování jízd

Facebook Autoškola

Doporučené odkazy

ONLINE TESTY - http://etesty2.mdcr.cz/

Dopravní psycholog - www.psychologickapraxe.net